6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Tor Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

 

Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Alt İşverenlerimiz,

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz:

 • Salgın hastalık durumlarında devletin yetkili organlarınca önerildiğinde işletme girişlerinde ve işletme içerisinde koruyucu önlemler ve temassız ateş ölçümü yapılabilmektedir.
 • Rahatsızlık, kaza, salgın hastalık, doğal afetler, yangın, su baskınları gibi acil durum süreçlerinin yönetimi için Ad Soyad, Ateş Ölçümü, Sağlık Bilgisi, İmza, Tarih, Gün bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması amacı ile bilgisayar ortamlarında şirket çalışanlarımızla yaptığınız tüm haberleşmeler virüs, zararlı içerik ve veri sızıntılarına karşı denetlenmektedir. Ad Soyad, Kullanıcı Adı, E-Posta konusu, E-Posta, Firma Unvanı, Telefon, Firma Unvanı, Telefon, Adres, Departman, Görev, E-posta, Erişeceği Kaynaklar, IP Adresi, Tarih, Saat, Kimden E-posta geldiği, Kime E-posta gittiği, Zararlı Kod uyarısı, Spam durumu, E-Posta ayar hataları, E-Posta içindeki Ekli Dosya isimleri, E-Posta İçeriği, E-Posta ekli dosya içerikleri ve elektronik ortamda bizlerle paylaştığınız içeriklerden oluşan kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini için işletme girişinde kimlik bilgileriniz alınmakta ve giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır. Bu amaçlar için Ad Soyad, Kimlik No, İmza, Görüntü Kaydı, Tarih, Gün, Saat, Plaka bilgilerinizi işlemekteyiz. Giriş çıkışlarda, otoparklarda ve ortak alanlarda güvenliğin sağlanması için kamera kayıtları ile görsel verilerinizi işlemekteyiz Detaylı kamera aydınlatmamız için linki tıklayabilirsiniz. KVKK Kamera Aydınlatma Metni
 • Mal, hizmet alım ve satış süreçleri, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, muhasebe finans iş faaliyetlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Fotoğraf, İmza, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Kimlik No, Vergi No, Cinsiyet, Din ve Kan Grubu (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Çek ve Senet ayrıca; Vadesi,  Tutarı, Para Birimi, Keşide Yeri,  Fatura, İrsaliye, Tahsilat, Tediye Makbuzu, Dekont,  Hesap Ekstresi, Muhasebe Kaydı, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Muhasebe Kaydı, Taşınır Taşınmaz Bilgileri, Gemi Adı, Hesap No, Fiş, Harcama Tutarı, Harcama cinsi, Tarih, Gün, tesise girişte verilmesi zorunlu olan iş sağlığı güvenliği ekipmanlarının temini için; Beden Ölçüleri bilgilerini işlemekteyiz.
 • Tehlikeli iş sınıfında olan işletmemizin girişinde SGK Giriş Bildirgesi alma yükümlülüğümüzden dolayı firmamıza taşeron olarak gönderdiğiniz çalışanlara ait Ad Soyad, Kimlik No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Kızlık Soyadı, İmza, Sağlık Raporu, Kan Grubu, Teşhis, Tedavi, Sonuç, SGK Giriş bildirgesinde bulunması durumunda; Engellilik Durumu, Hüküm Geçmişi bilgilerini işlemekteyiz. Ayrıca iş sağlığı güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımının denetimi amacıyla gerekli durumlarda 5 adet yaka kameraları ile görüntü kaydı ve ses kaydı yapılmaktadır.
 • Hukuksal anlaşmazlıkların çözülmesi için Ad Soyad, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, İmza, Milliyet, Kimlik No, Vergi No, Çek ve Senet ayrıca; Vadesi, Tutarı, Para Birimi, Keşide Yeri, Dava Dosyası, Fatura, İrsaliye, Dekont, Makbuz, Hesap Özeti, Tahsilat, Tediye Makbuzu, Hesap Ekstresi, Muhasebe Kaydı, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Taşınır Taşınmaz bilgileri (icra durumunda), Ürün, Hizmet, Tutar bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için bizimle paylaşmanız halinde Ad Soyad, Skype Kullanıcı Adı, Teams Kullanıcı Adı, Zoom Kullanıcı Adı, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Skype Fotoğraf, Zoom Fotoğraf, IP Adresi, Whatsapp Fotoğraf, Whatsapp Kullanıcı Adı, bizimle online görüşme yapmanız halinde Görüntü, Ses, bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Tesise giriş esnasında size verdiğimizi Pdks kart sebebiyle fiziksel mekân güvenliğinin temini için, Ad Soyad, Firma Unvanı, E-posta, Giriş Çıkış Tarihi ve Saati, Kimlik Tipi, Plaka, Görüşeceğiniz Kişi, Gemi Adı, İş sağlığı ve güvenliğimiz için İSG Eğitim Tarihi ve risk yönetimi sürecinin yürütülmesi için Gizlilik Sözleşme Tarihi bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Yasal zorunluluklar, yetkili kurum ve kuruşların yasal yollardan bilgi talep etmesi veya bizim bu bilgileri hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için polis, jandarma kamu kurumları ile paylaşmamız gerekmektedir. Ayrıca işletme internet ağını kullandığınız durumda İnternet üzerinde hangi zamanda hangi internet adreslerine ulaştığınız bilgilerini kaydetmeliyiz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, kumar, sağlık için tehlikeli madde içeren sitelere erişimleri engellemek zorundayız. Bu sebeplerle Ad Soyad, İmza, Kimlik No, Vergi No, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Kullanıcı Adı, IP Adresi, İnternet Aktivitesi, Zaman Bilgisi, Mac Adresi, Log Kaydı, Fatura, Muhasebe Kaydı, Ticaret Sicil No, Ürün, Hizmet, Tutar, Para Birimi bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizi işlememiz için Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre Hukuksal sebeplerimiz:

 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez maddesine uygun olarak.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun Meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

Bizimle paylaştığınız özlük bilgilerinizden, internet kullanım kayıtlarınızdan, iş faaliyet ve denetlemelerinden, kamera kayıtlarından topladığımız Kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi kimlere ne amaçla aktarıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi, Kamu ve/veya Özel Hastane ile,
 • Sunucu ve bilgisayar sistemlerinin yedeklenmesi için Fix Bilişim Bilgisayar Yazılım Donanım Tek. Srv. Prj. Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Yeminli ve/veya Serbest Mali Müşavir ile,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için ETA Bilgisayar Yetkili Firması ile,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için izniniz olması halinde yurt dışı Whatsapp, Skype ve Zoom ile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Gemi Sahiplerinin Türkiye’ deki Anlaşmalı Acenteleri ve ihracat işlemleri için Gümrük Müşavirliği, yurt içi ve dışı Ürün, Hizmet Alan Kişiler veya Firmalar ile
 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Ortak Sağlık Güvenlik Firması ile,
 • Mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için Ürün veya Hizmet Veren Kişiler veya Firmalar ile,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız programlar sebebiyle; yurt dışı Apple ve Microsoft Office 365 ve e-fatura işlemleri için yurt içi EDM E-Fatura ile
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini KVKK Danışman Şirketi ile,
 • Yasal zorunluluklar ve yetkili kurum kuruluşlara bilgi vermemiz gerekliliği sebebiyle; İlgili Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları, GIB, SGK, Kıyı Liman İşletmeleri, Sektör Birlikleri (GİSBİR, İTO, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, Deniz Ticaret Odası), Arabulucu, Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri ile paylaşmaktayız.

 

 

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

 

Talep ve Başvurularınız için

KVKK_Bilgi_Talep_Formu doldurarak kvkk@tor-group.net adresine e-posta göndererek, +90 216 494 16 06 telefonu arayarak, Aydıntepe Mah. Güzin Sok. No: 13/4 Tuzla / İstanbul adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 1. Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

 

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya Tor Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği Tarih

  Bu formu kvkk@tor-group.net adresine e-posta göndererek, +90 216 494 16 06 telefonu arayarak, Aydıntepe Mah. Güzin Sok. No: 13/4 Tuzla / İstanbul adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

  PDF