6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Tor Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

 

Değerli Kamu Personelleri, Ziyaretçiler, Tanıklar, Olaya Karışan Kişi, 3. Şahıslar

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz:

 • Salgın hastalık durumlarında devletin yetkili organlarınca önerildiğinde işletme girişlerinde ve işletme içerisinde koruyucu önlemler ve temassız ateş ölçümü yapılabilmektedir.
 • Rahatsızlık, kaza, salgın hastalık, doğal afetler, yangın, su baskınları gibi acil durum süreçlerinin yönetimi için Ad Soyad, Ateş Ölçümü, Sağlık Bilgisi, İmza, Tarih, Gün bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Bilgi Güvenliğinin sağlanması amacı ile bilgisayar ortamlarında şirket çalışanlarımızla yaptığınız tüm haberleşmeler virüs, zararlı içerik ve veri sızıntılarına karşı denetlenmektedir. Bu amaçlar için Ad Soyad, Kullanıcı Adı, E-Posta konusu, Ekli dosya ismi, E-Posta, Firma Unvanı, Telefon, IP Adresi, Tarih Saat, Maillerin Konuları, Kimden E-posta geldiği, Kime E-posta gittiği, Zararlı Kod uyarısı, Spam durumu, E-Posta ayar hataları, E-Posta içindeki Ekli Dosya isimleri, E-Posta İçeriği, E-Posta ekli dosya içerikleri ve elektronik ortamda bizlerle paylaştığınız içeriklerden oluşan kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
 • Fiziksel mekân güvenliği ve taşınır mal ve kaynakların temini için işletme girişinde kimlik bilgileriniz alınmakta ve giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır. Bu amaçlar için Ad Soyad, Kimlik No, Tarih, Gün, Saat, Görüntü Kaydı bilgilerinizi işlemekteyiz. Giriş çıkışlarda, otoparklarda ve ortak alanlarda güvenliğin sağlanması için kamera kayıtları ile görsel verilerinizi işlemekteyiz. Güvenlik kameralarımız; Vinçler, güvenlik ziyaretçi bölümü, idari bina saha girişi ve yönü, kapalı saha çalışma alanı, oksijen tankı dolum sahası, Bilgi İşlem önü, yemekhane, yönetim, toplantı odası önü, mühendisler ofis koridorları, idari bina yemekhane, kapalı otopark, santral ve sekretarya, idari personel turnike girişi, idari bina girişi, 1. Kat merdiven ve arkası, mühendis soyunma odası önü, işçi soyunma odası, açık otopark, güvenlik önü turnike girişleri, yemekhaneler, yol geçiş güzergahı olmak üzere toplam 71 adet güvenlik kamerası ile şirketimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera görüntülerini bilgi işlem departmanı tarafından kaydedilmektedir. Kamera görüntüleri Yönetim ve Üretim & Proje departmanı personelleri, Genel Koordinatör, Bilgi İşlem, Güvenlik ve Gemi Tamir Bakım departmanları tarafından denetlenmektedir.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi sebebiyle trafik kazaları gibi sigorta işlemleri esnasında Ad Soyad, Kimlik No, Kimlik No Doğum Tarihi ve Yeri, Belge Veriliş Tarihi, Belge Geçerlilik Tarihi, Sürücü Sicil No, Sınıf Veriliş Tarihi, Sınıf Geçerlilik Tarihi, Seri No, Fotoğraf, İmza, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Kan grubu, Kullandığı Cihaz ve Protezler, Lokasyon, Sürücü belgesi bilgisi, Tarih, Gün, saat bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Mal, hizmet satış noter işlemleri süreçleri ve bu satış evraklarının saklama ve arşiv faaliyetleri amaçlarıyla Ad Soyad, İmza, Telefon, Adres verilerinizi işlemekteyiz.
 • Tesise giriş esnasında size verdiğimizi Pdks kart sebebiyle fiziksel mekan güvenliğinin temini için, Ad Soyad, Firma Unvanı, E-posta, Giriş Çıkış Tarihi ve Saati, Kimlik Tipi, Plaka, Görüşeceğiniz Kişi, Gemi Adı, İş sağlığı ve güvenliğimiz için İSG Eğitim Tarihi ve risk yönetimi sürecinin yürütülmesi için Gizlilik Sözleşme Tarihi bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Ad Soyad, İmza bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Yasal zorunluluklar, yetkili kurum ve kuruşların yasal yollardan bilgi talep etmesi veya bizim bu bilgileri hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için polis, jandarma kamu kurumları ile paylaşmamız gerekmektedir. Ayrıca işletme internet ağını kullandığınız durumda İnternet üzerinde hangi zamanda hangi internet adreslerine ulaştığınız bilgilerini kaydetmeliyiz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, kumar, sağlık için tehlikeli madde içeren sitelere erişimleri engellemek zorundayız. Bu sebeplerle; Ad Soyad, Kullanıcı Adı, E-Posta, IP Adresi, İnternet Aktivitesi, Zaman Bilgisi, Mac adresi, Log kaydı, Tarih, Gün, saat, Kimlik No, Firma Unvanı, Adres, İmza bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizi işlememiz için Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre Hukuksal sebeplerimiz:

 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez maddesine uygun olarak.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun Meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

Kişisel verilerinizi olay ve kaza yeri sonrası personelimize verdiğiniz evraklar, Sigorta işlemleri, Şirketimizi ziyaret ettiğinizde bizimle paylaştığınız bilgileriniz, denetleme veya resmi işlerde verdiğiniz evraklar, kamera kayıtları, personelimizle yaptığınız telefon ve elektronik posta haberleşmeleri ve internet hattımızın kullanımı veya sizin alenileştirerek bizimle paylaştığınız bilgilerden ediniyoruz. Kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi kimlere ne amaçla aktarıyoruz:

 • Sunucu ve bilgisayar sistemlerinin yedeklenmesi için Fix Bilişim Bilgisayar Yazılım Donanım Tek. Srv. Prj. Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ile,
 • Bilgi güvenliği süreçleri, saklama ve arşiv faaliyetleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • Sigortacılık işleri ve mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Sigorta Acentesi veya Firması ile paylaşmaktayız.
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için kullandığımız programlar sebebiyle yurt dışı Apple ile,
 • Yasal zorunluluklar sebebiyle Adli Merciler, İlgili Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kolluk Kuvvetleri, GIB ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

 

Talep ve Başvurularınız için

KVKK_Bilgi_Talep_Formu doldurarak kvkk@tor-group.net adresine e-posta göndererek, +90 216 494 16 06 telefonu arayarak, Aydıntepe Mah. Güzin Sok. No: 13/4 Tuzla / İstanbul adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 1. Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

 

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya Tor Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği Tarih

  Bu formu kvkk@tor-group.net adresine e-posta göndererek, +90 216 494 16 06 telefonu arayarak, Aydıntepe Mah. Güzin Sok. No: 13/4 Tuzla / İstanbul adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

  PDF