HSEQ: KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

               Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve disiplinli çalışmayı ilke edinerek üretim yapmayı hedefleyen TOR DENİZCİLİK; uluslararası klas kuruluşlarının belirlediği standartlar da optimum kalite ve maliyetle planlanan sürede Gemi Tasarımı, Yeni Gemi İnşa ve Gemi Bakım Onarım faaliyetlerini sürdürmeyi ilke edinmiştir.

BU DOĞRULTUDA;

 • Çalışanlarımızda kalite bilincini yerleştirmek ve teknolojik yeniliklere/gelişmelere uyumlarını sağlayarak, sürekli geliştirerek şirketimizi yeni yatırımlarla büyütmek ve sektörde lider konuma getirmek,

 • Çalışanlarımıza İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili Eğitimler verilerek bilinç düzeyini yükseltmek ve uygun davranış kazandırmak,

 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek,

 • Risk ve Fırsatlarımızı belirleyip gerekli aksiyonları almak,

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun çalışmak,

 • Sürekli iyileştirilmesi hedefiyle çalışanlarımızın tecrübe edilmiş bilgiler, yasal mevzuatlar uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine, çevre şartlarına ve çevre mevzuatlarına uygun çalışmalarını sağlamak,

 • Tersanemizin çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmek,

 • İş sağlığı güvenliği ve çevre risklerini minimize etmek,

 • Çalışan temsilcilerine danışılması ve katılımını sağlamak,

 • Minimum kaza ile çalışmak. Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek,

 • Doğal afet ve Acil Durumlara ortak müdahale edebilmek amacıyla; bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yapacak bir yapılanma oluşturmak,

 • Çalışanlar ile birlikte İSG ve Çevre risklerini tespit ederek ortadan kaldırmak için faaliyetlerde bulunmak,

 • Çevre bilincini arttırarak çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak,

 • Gemi Tasarımı, Yeni Gemi İnşa ve Gemi Bakım Onarım faaliyetleri kapsamı dahilinde; faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul edip, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,

 • Biyo çeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,

 • Atıkların geri dönüşümünü en kısa zamanda yapmak,

 • TOR DENİZCİLİK’in ana politikasıdır.

 • TOR DENİZCİLİK BU POLİTİKANIN TÜM ÇALIŞANLARA İLETİLECEĞİNİ VE ANLAŞILMASINI SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT EDER.

Zafer ŞAHİN
Çalışan Temsilcisi
Mustafa Kemal TORLAK
Yön. Kurulu Başkanı