HSEQ: Health, Safety, Environment and Quality

As Tor Group, we endeavour to maintain the highest possible standards of practice, whilst minimising the impact on the environment where we operate. Our commitment to safety is a key priority, ensuring our employees remain safe in an incident-free workplace.

Policy Implementation

 • Creating a culture of safe behaviours  where employees are conscientious and dedicated, is essential to the company. Our health, safety, environmental and quality policies and procedures lead our practice and we actively monitor to ensure our employees comply with these.

 • As Tor Group, we routinely review and monitor our policies and procedures to ensure products and services meet international standards of best practice.

We are committed to providing our employees with training in health, safety, environmental management and quality.

Health and Safety

 • As Tor Group, we comply with all relevant laws and regulations in the countries where we operate.

 • By implementing The ISO 45001 "Occupational Health and Safety Management System", we endeavour to achieve the best possible working conditions and workplace health and safety for our employees.

 • We always aim to prevent incidents. However, where failures do occur, we are committed to investigating these, determining the root cause and taking appropriate action to improve our future performance.

 • As a company we are committed to making the necessary preparations to mitigate and manage potential incidents from natural disasters and emergencies and our objective is to work cohesively with the relevant institutions in our region.

 • We provide health and safety trainings inline with the needs of our employees in order to increase their knowledge and develop a positive health and safety culture, where safe and healthy working becomes second nature to everyone. 

 • Opinions of our employees and employee representatives are important to us with the decision we make.

 • Works are reviewed and implemented in line with the needs and expectations of the interested parties. 

Environment

 • The ISO:14001 "Environmental Management System" is an essential part of our practice and provides us with the assurance that, as a company, we are measuring and improving our environmental impact.

 • We ensure that waste is appropriately recycled and we embed this practice in all who work for us.

Quality

 • Customer satisfaction is of upmost importance to Tor Group, ensuring that our products and services are within budget, true to specification and on time delivery.

 • We have implemented the ISO:9001 "Quality Management System", in the aim of meeting the needs of our customers through continual improvement in the quality of our products and services.

 • As a company who continually strives to develop, we welcome technological innovations to improve our systems and performance.

SEÇ-K: Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite

Tor Group olarak, faaliyet gösterdiğimiz çevre üzerindeki etkimizi en düşük seviyeye indirgerken, mümkün olan en yüksek standartları sürdürmeye çalışıyoruz. Güvenlik konusundaki taahhüdümüz, personelimizin olaysız bir işyeri ortamında güvence altına almasını sağlayarak kilit bir önceliğe sahiptir.

Politika Uygulaması

 • Tüm çalışanların kendilerini adadıkları güvenli bir kültür oluşturma, şirket için çok önemlidir. Sağlığımız, emniyetimiz, çevre ve kalite politikalarımız ve prosedürlerimiz uygulamamızı yönlendirir ve çalışanlarımızın bunlara uymasını sağlamak için aktif olarak izleriz.

 • Tor Group olarak, ürün ve hizmetlerin en iyi uluslararası standartları karşılamasını sağlamak için politikalarımızı ve prosedürlerimizi düzenli olarak gözden geçirir ve izleriz.

Tüm çalışanlarımıza sağlık, güvenlik, çevre yönetimi ve kalitede eğitim vermeyi taahhüt ediyoruz.

Sağlık ve Güvenlik

 • Tor Group olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ilgili kanun ve yönetmeliklere riayet ediyoruz.

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulayarak, çalışanlarımız için mümkün olan en iyi çalışma koşullarını ve işyeri sağlığı ve güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz.

 • Her zaman olayları önlemeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte, arızalar meydana geldiğinde, bunların incelenmesi, kök sebebin belirlenmesi ve gelecekteki performansımızı iyileştirmek için uygun önlemlerin alınması için kararlıyız.

 • Bir şirket olarak doğal afetlerden ve acil durumlardan kaynaklanan olası olayları hafifletmek ve yönetmek için gerekli hazırlıkları yapmaya kararlıyız ve amacımız bölgedeki ilgili kurumlarla uyumlu çalışmaktır.

 • Çalışanlarımıza İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili eğitimler vererek bilinç düzeyini yükseltmek ve uygun davranış kazandırmak için çalışanlarımızın istekleri doğrultusunda eğitimler düzenlenmektedir.

 • Alınan kararlarda, çalışan temsilcisi ve çalışanlarımızın fikir ve görüşlerine danışılmaktadır.

 • İlgili taraf ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar gözden geçirilmekte ve uygulanmaktadır.

Çevre

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, uygulamanızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve bize bir şirket olarak çevresel etkimizi ölçmekte ve geliştirmekte olduğumuza dair güvence sağlamaktadır.

 • Atıkların uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlıyoruz ve bu uygulamayı bizim için çalışan herkese yerleştiriyoruz.

Kalite

 • Müşteri memnuniyeti, Tor Marine'de bizler için en büyük önemi taşıyor. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin bütçemizde, spesifikasyonlara uygun ve zamanında teslim edilmesini sağlamak önceliktir.

 • Tüm ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini hayata geçirdik.

 • Gelişen, sürekli olarak gelişmeye çalışan bir şirket olarak, sistemlerimizi ve performansımızı iyileştirmek için teknolojik yenilikleri kabul ediyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz.