QUALITY, ENVIRONMENTAL AND OHS POLICY

TOR Group, which prioritizes customer satisfaction and aims to make production with the principle of disciplined work; the standards set by international class organizations have adopted to the principle of continuing Ship Design, New Ship Building and Ship Maintenance and Repair activities in the planned timeframe with optimum quality and cost control.

IN THIS DIRECTION;

 • To place quality awareness in our employees mindset and to adapt for technological innovations / developments, to grow our company continuously with new investments and to make it a leader in its sector,​

 • To raise awareness and provide appropriate behavior to our employees by providing training courses about Occupational Health and Safety​

 • To identify various requests on timely manner based on interested parties (Internal / External Context) needs and expectations and customer satisfaction,

 • Determining our risks and opportunities and taking necessary actions,​

 • To work in accordance with ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System and 45001 Occupational Health and Safety requirements,​

 • To ensure that our employees work in compliance with the Occupational Health and Safety regulations, environmental conditions and environmental legislations within the framework of experienced information, legal regulations and international maritime rules with the aim of continuous improvement,​

 • Providing and developing a safer and healthier working environment for our shipyard employees,​

 • Minimizing occupational health, safety and environmental risks,​

 • To ensuring the participation and consultation of employee representatives,​

 • To work with minimum accident. To prevent of injuries and health deterioration,​

 • In order to intervene jointly in natural disasters and emergencies; to establish a structure to cooperate with the organizations in our region,​

 • To be engaged with employees to detect and eliminate OHS and environmental risks,,​

 • To preventing environmental pollution by increasing environmental awareness and to protect the environment,​

 • Within the scope of Ship Design, New Ship Building and Ship Maintenance and Repair activities; to create systems based on the effective use of the environment and natural resources and to ensure their continuity and accepting the task to fulfill the environmental responsibilities against our local and regional nighbours by increasing environmental awareness of institutions and organizations where we are in contact directly and indirectly with inline of our business. 

 • To take measures to reduce our solid, liquid and gas waste generated during our activities to protect bio diversity, ecosystems and atmosphere. Trying to reuse or recycle,​

 • To ensure  recycling of wastes as soon as possible,​

 • Is the main policy of TOR Group.​

 • TOR GROUP CONFIRMS THAT THIS POLICY WILL BE ACKNOWLEDGED BY ALL EMPLOYEES.

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve disiplinli çalışmayı ilke edinerek üretim yapmayı hedefleyen TOR DENİZCİLİK; uluslararası klas kuruluşlarının belirlediği standartlar da optimum kalite ve maliyetle planlanan sürede Gemi Tasarımı, Yeni Gemi İnşa ve Gemi Bakım Onarım faaliyetlerini sürdürmeyi ilke edinmiştir.

BU DOĞRULTUDA;

 • Çalışanlarımızda kalite bilincini yerleştirmek ve teknolojik yeniliklere/gelişmelere uyumlarını sağlayarak, sürekli geliştirerek şirketimizi yeni yatırımlarla büyütmek ve sektörde lider konuma getirmek,

 • Çalışanlarımıza İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili Eğitimler verilerek bilinç düzeyini yükseltmek ve uygun davranış kazandırmak,

 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek,

 • Risk ve Fırsatlarımızı belirleyip gerekli aksiyonları almak,

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun çalışmak,

 • Sürekli iyileştirilmesi hedefiyle çalışanlarımızın tecrübe edilmiş bilgiler, yasal mevzuatlar uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine, çevre şartlarına ve çevre mevzuatlarına uygun çalışmalarını sağlamak,

 • Tersanemizin çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmek,

 • İş sağlığı güvenliği ve çevre risklerini minimize etmek,

 • Çalışan temsilcilerine danışılması ve katılımını sağlamak,

 • Minimum kaza ile çalışmak. Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek,

 • Doğal afet ve Acil Durumlara ortak müdahale edebilmek amacıyla; bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yapacak bir yapılanma oluşturmak,

 • Çalışanlar ile birlikte İSG ve Çevre risklerini tespit ederek ortadan kaldırmak için faaliyetlerde bulunmak,

 • Çevre bilincini arttırarak çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak,

 • Gemi Tasarımı, Yeni Gemi İnşa ve Gemi Bakım Onarım faaliyetleri kapsamı dahilinde; faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul edip, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,

 • Biyo çeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,

 • Atıkların geri dönüşümünü en kısa zamanda yapmak,

 • TOR DENİZCİLİK’in ana politikasıdır.

 • TOR DENİZCİLİK BU POLİTİKANIN TÜM ÇALIŞANLARA İLETİLECEĞİNİ VE ANLAŞILMASINI SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT EDER.

Aydintepe Mh. Guzin Sk. No:13, 34940, Istanbul, Turkey 

Tel +90 216 4941606, Fax +90 216 4941609

info@tor-group.net