6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Tor Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Personellerimiz, Personellerimizin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Stajyerlerimiz ve Stajyerlerimizin Veli, Vasi, Okul müdürleri

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz:                    

 • Salgın hastalık durumlarında devletin yetkili organlarınca önerildiğinde işletme girişlerinde ve işletme içinde koruyucu önlemler ve temassız ateş ölçümü yapılabilmektedir. Ayrıca sizin, beraber yaşadığınız ve görüştüğünüz kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi istenebilmektedir. Rahatsızlık, kaza, salgın hastalık, doğal afetler, yangın, su baskınları ve işletme içerisinde gerçekleşebilecek olay, vukuat gibi acil durum süreçlerinin yönetimi için Ad Soyad, Ateş Ölçümü, Sağlık Bilgisi, İmza, Tarih, Gün bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması amacı ile bilgisayar ortamlarında yaptığınız tüm haberleşmeler virüs, zararlı içerik ve veri sızıntılarına karşı denetlenmektedir. Bunun için Ad Soyad, Kullanıcı Adı, Erişeceği Kaynaklar, Bilgisayar adı Cihaz şifre, IP Adresi, Kullanıcı bilgileri, Teamviewer ve Anydesk ID ve Şifre, Departman, Görev, E-Posta konusu, E-Posta, Telefon, Firma Unvanı, Adres, Tarih, Saat, Kimden E-posta geldiği, Kime E-posta gittiği, Zararlı Kod uyarısı, Spam durumu, E-Posta ayar hataları, E-Posta içindeki Ekli Dosya isimleri, E-Posta İçeriği, E-Posta ekli dosya içerikleri, Şifre bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Çalışan adayı ve stajyer seçme, yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Kimlik No, Seri No, İmza, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Cinsiyet, Fotoğraf, Din (eski kimlik fotokopinizden gelen), Akciğer Filmi, Tetanos Aşı Kartı, Kan Grubu, İban No, Meslek, Stajyerlerin Okullarının Adları, Telefon, Adres, E-posta verilerinizi işlemekteyiz.
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Ad Soyad, Kimlik No, İmza, Anne ve Baba Adı, Medeni hal, Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi ve Yeri, Milliyet, Seri No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Anne Kızlık Soyadı, Adli sicil kaydı, Adres, Cinsiyet, Çalışma Gün saat, Dekont, Departman, İşe başlama tarihi, Görevi, Din (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Diploma, Sertifika, Sürücü Belgesi Bilgisi, Ek Ödeme, Engellilik durumu, Kan Grubu, Teşhis, Tedavi, Firma Unvanı, Telefon, E-posta, Fotoğraf, Giriş Çıkış Saati, Giriş Çıkış Tarihi, Çalışan Gün Sayısı, Prime Esas Kazanç tutarları, Görev Kodları, Hesap No, İban No, SGK Dökümü, Ücret Hesap Pusulası, Maaş, Agi, Mesai, Avans, İzin Tarihi, Maaş tutarı, Kesinti tutarı, İşten çıkış bildirgesi, Fazla mesai tutarı, Tazminat Tutarı, Tarih, Gün, Tebligat, Üye olduğu sendika, Şirket aracı ile trafik cezası almanız ya da trafik kazasına karışmanız durumunda; Lokasyon, Ceza bilgisi, Plaka, bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Fiziksel mekân ve taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini için işletme girişinde kimlik bilgileriniz alınmakta ve kamera kayıtları tutulmaktadır. Bu amaçlar için Ad Soyad, Plaka, Giriş Çıkış Saati, Km, Gideceği yer, Görüntü Kaydı, Tarih, Gün, Saat bilgilerinizi işlemekteyiz. Giriş çıkışlarda, otoparklarda ve ortak alanlarda güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kayıtları alınmaktadır. Detaylı kamera aydınlatmamız için linki tıklayabilirsiniz. KVKK Kamera Aydınlatma Metni
 • Kullandığımız pdks kart ve uygulaması sebebiyle bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Ad Soyad, Meyer Kullanıcı Adı, Şifre, E-Posta, İzin Talebi, Departman, Görev, Giriş Çıkış Tarihi, Saati ve Bilgisi, Çalışma Süresi ayrıca uzaktan çalıştığınız zamanlarda paylaşmanız halinde Lokasyon bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Medeni Hal, Departman, Görevi, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Öneri, Laboratuvar bulguları, Sağlık raporu, Engellilik Durumu, Kan Grubu, Hastalık geçmişi, Kullanılan ilaçlar, Şikâyet, Teşhis, Tedavi, Sonuç Tarih, Gün, Saat bilgilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca iş sağlığı güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımının denetimi amacıyla gerekli durumlarda 5 adet yaka kameraları ile görüntü kaydı ve ses kaydı yapılmaktadır.
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için Ad Soyad, Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Seri No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Cinsiyet, Dava Dosyası, Departman, Görevi, Görev Kodları, SGK No, İşe Giriş Tarihi, Çalışma Gün Saat, Fazla mesai tutarı, Maaş Tutarı, Prime esas kazanç tutar, Din (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Fotoğraf, İmza, Giriş Çıkış Tarihi, Kan Grubu, Sağlık Bilgisi, iş kazası meydana gelmesi durumunda Yaranın Türü, Yaranın Vücuttaki Yeri, Uzuv Kaybı bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Skype Kullanıcı Adı, Zoom Kullanıcı Adı, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Fotoğraf, IP Adresi, Whatsapp Fotoğraf, Whatsapp Kullanıcı Adı online görüşme yapmanız durumunda Görüntü, Ses bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Kimlik No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Cinsiyet, Fotoğraf, İmza, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-posta, Tarih, Gün, Saat, vize işlemleriniz için Departman, Görevi, SGK No, İşe Giriş Tarihi, Çalışma Gün Saat, Fazla mesai tutarı, Maaş Tutarı, Meslek Adı ve Kodu, Prime esas kazanç tutar ve talep edilmesi halinde Mal varlığı bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Mal, hizmet satın alım ve satış, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler, finans ve muhasebe işleri, bu işlerin denetimi ve saklama arşiv iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Ad Soyad, İmza, Kimlik No, Vergi No, Din (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Firma Unvanı, Telefon, Adres, IP, E-posta, Doğum Tarihi ve Yeri, Belge Veriliş Tarihi, Belge Geçerlilik Tarihi, Sürücü Sicil No, Sınıf Veriliş Tarihi, Sınıf Geçerlilik Tarihi, Seri No, Fotoğraf, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Cinsiyet, Kullanıcı Adı, Arıza, Departman, Görevi, Görev Kodları, SGK No, Çalışma Gün Saat, Fazla mesai tutarı, Maaş Tutarı, Meslek Adı ve Kodu, Prime esas kazanç tutar,  Engellilik Durumu, Teşhis, İşe Giriş Çıkış Tarihi, Çalışma İzni, Kan Grubu, Kullandığı Cihaz ve Protezler, şirket aracı ile trafik cezası almanız ya da trafik kazasına karışmanız durumunda Lokasyon, Sürücü belgesi bilgisi, Tarih, Gün, Saat, Ücret Bilgisi bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Yasal zorunluluklar ve doğal afetler, salgınlar, yangın ve su baskınları, yetkili kurum ve kuruşların yasal yollardan bilgi talep etmesi gibi yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için personelimizin kimlik bilgilerini polis, jandarma kamu kurumları ile paylaşmamız gerekmektedir. Ayrıca İnternet üzerinde hangi zamanda hangi internet adreslerine ulaştığınız bilgilerini kaydetmeliyiz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, kumar, sağlık için tehlikeli madde içeren sitelere erişimleri engellemek zorundayız. Bu amaçlar için Ad Soyad, Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Seri No, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Cinsiyet, Fotoğraf, Kullanıcı Adı, Adli Sicil Durumu, Adres, E-Posta, Firma Unvanı, Telefon, Çalışan Gün Sayısı, Prime Esas Kazanç tutarları, Görev Kodları, Görevi, IP Adresi, İnternet Aktivitesi, Zaman Bilgisi, Mac adresi, Log Kaydı, İcra Dosya Numarası, Sertifika, İşe Başlama Tarihi, İban No, Departman, Meslek adı ve kodu, Maaş Tutarı, İşe Giriş Çıkış Tarihi, Kesinti tutarı, İşten çıkış bildirgesi, Tarih, Gün, Saat, Sağlık Bilgisi, Engellilik durumu, Yaranın Türü, Yaranın Vücuttaki Yeri, Uzuv Kaybı, Teşhis, Tedavi, Sonuç, Öneri, Tarih, Gün, Saat bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

 

Kişisel Verilerinizi işlememiz için Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre Hukuksal sebeplerimiz:

 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez maddesine uygun olarak.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun Meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

Bizimle paylaştığınız özlük bilgilerinizden, internet kullanım kayıtlarınızdan, iş faaliyet ve denetlemelerinden, kamera kayıtlarından topladığımız Kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere Ne Amaçla Aktarıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için İşyeri Hekimi, Özel veya Kamu Hastaneleri ile,
 • Sunucu ve bilgisayar sistemlerinin yedeklenmesi için Fix Bilişim Bilgisayar Yazılım Donanım Tek. Srv. Prj. Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • Çalışan adayı, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi için Stajyerlerimizin Okulları ile,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi için Yeminli veya Serbest Mali Müşavir ile,
 • Çalışanlarımızın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için Ürün veya Hizmet Veren Kişiler veya Firmalar ile,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için Eski Çalışanlar ile,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ve ETA Bilgisayar Yetkili Firması ile,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı Microsoft Office 365, Skype, Whatsapp, Zoom, Teamviewer, Anydesk, yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi için Anlaşmalı Bankalar, Anlaşmalı Acenteler, Anlaşmalı Sigorta Firmaları, Gümrük Müşavirliği ve Kargo ve Lojistik Firmaları, Konsolosluk ve Büyükelçilikler, Noter ile,
 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Ortak Sağlık Güvenlik Firması ve Laboratuvarlar ile,
 • Mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Hastane ve Anlaşmalı Sigorta Firması ile,
 • Mal, hizmet satın alım ve satış, sözleşme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişi veya Firmaları ile,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için kullandığımız programlar sebebiyle; yurt dışı Apple ve Microsoft Office 365, e-fatura işlemleri için EDM E-Fatura ile,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini KVKK Danışman Şirketi ile,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi için Ürün veya Hizmet Veren Kişiler veya Firmalar ile,
 • Yasal zorunluluklar, yetkili kurum ve kuruşların yasal yollardan bilgi talep etmesi veya bizim bu bilgileri hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için paylaşmamız gerektiğinde personelimizin kimlik bilgilerini polis, jandarma, kamu kurumları ile paylaşmamız gerekmektedir, bu amaçlar için Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, SGK, GIB, Arabulucu, Anlaşmalı İSG Ortak Sağlık Güvenlik Firması, Arabulucu,  Kıyı Liman İşletmeleri, TUİK, Sektör Birlikleri (GİSBİR, İTO, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, Deniz Ticaret Odası),  Kaymakamlık, İlgili Bakanlıklar, İcra Dairesi, Türkiye İş Kurumu ile paylaşmaktayız.

 

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

 

Talep ve Başvurularınız için

KVKK_Bilgi_Talep_Formu doldurarak kvkk@tor-group.net adresine e-posta göndererek, +90 216 494 16 06 telefonu arayarak, Aydıntepe Mah. Güzin Sok. No: 13/4 Tuzla / İstanbul adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 1. Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

 

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya Tor Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği Tarih: 01.04.2022 – Rev2

  Bu formu kvkk@tor-group.net adresine e-posta göndererek, +90 216 494 16 06 telefonu arayarak, Aydıntepe Mah. Güzin Sok. No: 13/4 Tuzla / İstanbul adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

  PDF